Hem

KASTANJESKOLAN

den lilla skolan i den stora staden

 

Välkomna till Kastanjeskolan!

Kastanjeskolan är en fristående småskalig grundskola med fritidshem i Sofielund, Malmö. Skolan drivs av en ideell förening som inte är vinstdrivande och Kastanjeskolan har en allmän pedagogisk inriktning, men betonar språk och kommunikation och är religiöst och politiskt obunden.

 

Kastanjeskolan är en skola som arbetar efter följande:

 

• att alla lärare har lärarlegitimation med bred kompetens.

 

• att vi erbjuder studiehjälp till alla elever, tre dagar i veckan.

 

• vi satsar på IT.

• att alla elever känner trygghet och glädje.

 

• att språk och kommunikation ges hög prioritet och där kunskap står i centrum. Vi lägger extra energi på våra kärnämnen matematik och svenska och har profilen språk och kommunikation.

 

• att alla elever får självförtroende och framtidstro.

 

• att elevernas nyfikenhet och vilja att lära tas tillvara, uppmuntras och utvecklas.

 

• att vi har mindre klasser, ca 21 elever per klass. Vi har totalt omkring 200 elever på skolan.

 

• att kreativitet och praktiska arbetssätt ges stort utrymme.

 

• att föräldrarna känner sig delaktiga och fungera som en resurs för skolan. Att ha ett bra nätverk mellan skola och föräldrar ger en extra trygghet och grund för ett bra klimat på skolan.

 

• att förskoleklass, fritidshem och skola bildar en helhet där alla ska känna sig välkomna och trygga.

 

Nyheter

Läsårstider 17/18

Läsårstider 2017-2018 HT 2017 20..

 

. Läs hela nyheten >>

Rutiner för antagning och köhantering av elever

Kastanjeskolans rutiner för antagning och köhantering av elever För att säker..

Läs hela nyheten >>

 

Copyright © All Rights Reserved

Dags för betyg

Det finns en länk till Skolverkets broschyr "Dags för betyg" under rub..

 

Läs hela nyheten >>