Hem


Välkomna till Kastanjeskolan!

Kastanjeskolan är en fristående småskalig grundskola med fritidshem i Sofielund, Malmö. Skolan drivs av en ideell förening som inte är vinstdrivande,  har en allmän pedagogisk inriktning och är religiöst och politiskt obunden.


 


Kastanjeskolan arbetar efter följande:• att våra lärare har lärarlegitimation med bred kompetens.


• att vi erbjuder studiehjälp till alla elever, tre dagar i veckan.


 

• att alla elever känner trygghet och glädje.


• att alla elever får självförtroende och framtidstro.


• att elevernas nyfikenhet och vilja att lära tas tillvara, uppmuntras och utvecklas.


• att vi har mindre klasser, ca 21 elever per klass upp till årskurs 6 och 25 elever per klass på högstadiet. Totalt omkring 200 elever.


• att kreativitet och praktiska arbetssätt ges stort utrymme.


• att föräldrarna känner sig delaktiga och kan fungera som en resurs för skolan. Att ha ett bra nätverk mellan skola och föräldrar  ger en extra trygghet och grund för ett bra klimat på skolan.


• att förskoleklass, fritidshem och skola bildar en helhet där alla ska känna sig välkomna och trygga.


Nyheter

Rutiner för antagning och köhantering av elever

Kastanjeskolans rutiner för antagning och köhantering av elever För att säker..

Läs hela nyheten >>


Copyright © All Rights Reserved

Dags för betyg

Det finns en länk till Skolverkets broschyr "Dags för betyg" under rub..


Läs hela nyheten >>