Betyg

En länk till Skolverkets broschyr "Dags för betyg" med information till vårdnadshavare om betyg och betygssättning i årskurs 6 hittar du här.

 

Broschyren riktar sig främst till vårdnadshavare vars barn går i årskurs 4-6 och innehåller information om elevernas rättigheter, betygsskalan, de nationella proven samt vad som gäller om ditt barn är frånvarande från skolan.

Copyright © All Rights Reserved