Timplan

Timplan

Veckoundervisningen nedbruten per ämne och antal timmar per vecka i respektive årskurs

Årskurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Summa

Nationella krav

Musik

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

6,75

6,0

Bild

-

-

1,0

0,75

0,75

0,75

0,75

1,0

1,0

6,0

6,0

Slöjd

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

-

1,5

9

9

Idrott

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

16,5

14,0

Hemkunskap

-

-

-

-

-

0.7

-

1,1

1,2

3,0

3,0

Språkval

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

9,0

8,5

Engelska

-

-

0,75

2,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

14,75

14,5

Sv/SvA

6,0

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

41,0

41,0

Matematik

5,0

5,0

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

33,0

31

SO

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

24,5

24,5

NO

1,5

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

24,0

22,0

Elevens val

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

9,0

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

-

-

-

4,5

 

Data

-

-

-

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

4,5

 

Teknik

0,5*

0,5*

0,5*

0,75*

0,75*

0,75*

1,0*

1,0*

1,0*

6,75*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal timmar per vecka

18,5

18

21,25

22,5

24,15

23,5

25,75

24,5

27,7

206,1

175,0

* timmarna är inkluderade i raden NO.

Copyright © All Rights Reserved