Arbetsplan

Arbetsplan

 

Vår verksamhet erbjuder barnen utmaningar och möjligheter i en kreativ och lekfull miljö för att utveckla samt befästa sina kompetenser.

 

Kastanjeskolan har en betoning på språk och kommunikation vilket vi anammar genom bild, musik, dans, sagor och drama.

Jaget

Min kropp, mina känslor, min familj, mina husdjur, mångkulturell bakgrund, likheter/olikheter mm.

Språket

Utvecklas i våra dagliga möten men även vid specifika tillfällen då vi arbetar med rim/ramsor, läser böcker, ordlekar, spel, sjunger, musicerar, stavelser. Att kunna lyssna samt ta in instruktioner och information, både enskilt och i grupp, och sedan genomföra dessa. Vi arbetar mycket praktiskt och skapar mycket av vårt material själv och tillsammans med barnen. Varje dag pratar vi om dagens datum, månad, år samt årstid och ser till att barnen får en förståelse för dessa begrepp.

Närmiljö

Skolgården, samhället, staden Malmö, kommunikation, trafikvett, parker, museum, bibliotek.

Matematik

Introducerar det matematiska tänkandet hos barnen genom lek och de vardagliga uppgifterna såsom dukning, närvaro, spel. Vi övar upp det logiska tänkandet.

Utflykter

Detta gör vi för att stimulera alla sinnen och ge barnen möjlighet till upplevelser av naturen samt årstidernas tecken, lära känna djur och natur.

 

För att anamma alla de ovanstående kategorierna arbetar vi med tematiskt arbetssätt och upplevelsebaserat lärande. Dokumentation sker genom portfolio och observationer från pedagogerna.

Skapande

Utvecklar barnens fantasi och lust att skapa då de får skapa i olika material och tekniker. Barnen ges ofta tillfälle att uttrycka sig genom att måla, rita, klippa, klistra, pyssla, bygga m.m.

Kamratskap/Social Utv.

Vi arbetar intensivt med att få en empatisk och trygg grupp för att skapa en god samvaro under fortsatta skolår tillsammans. Dagligen arbetar vi med att lära sig lyssna samt våga uttrycka sig. Detta gör vi genom drama, lekar, handuppräckning, talarpåsen, turtagning, fri lek och mycket mer.

 

Rörelsemotorik

Barnen tränar på sin kroppsuppfattning och glädje att röra sig. I vår dagliga verksamhet möjliggör vi grovmotorisk träning genom fri lek, utevistelse, promenader. Finmotoriska utmaningar ges mycket inom skapandet då vi klipper, klistrar, ritar m.m. En dag i veckan har barnen även gymnastik.

Copyright © All Rights Reserved