Förskoleklass

Arbetsplan

Arbetsplan

Vår verksamhet erbjuder barnen utmaningar och möjligheter i en kreativ och lekfull miljö för att utveckla samt befästa sina kompetenser.

Jaget

Min kropp, mina känslor, min familj, mina husdjur, mångkulturell bakgrund, likheter/olikheter mm.

Språket

Utvecklas i våra dagliga möten men även vid specifika tillfällen då vi arbetar med rim/ramsor, läser böcker, ordlekar, stavelser, spel, sjunger och musicerar.. Att kunna lyssna samt ta instruktioner och tillgodogöra sig information - både enskilt och i grupp - och sedan genomföra dessa. Vi arbetar mycket praktiskt och skapar mycket av vårt material själv och tillsammans med barnen. Varje dag pratar vi om dagens datum, månad, år samt årstid och ser till att barnen får en förståelse för dessa begrepp.

Utflykter

Detta gör vi för att stimulera alla sinnen och ge barnen möjlighet till naturupplevelser, årstidernas tecken samt att lära känna djur och natur.

 

För att anamma alla de ovanstående kategorierna utgår vi från ett tematiskt arbetssätt och upplevelsebaserat lärande. Dokumentation sker genom portfolio och pedagogernas observationer.

Matematik

Introducerar det matematiska tänkandet hos barnen genom lek och de vardagliga uppgifterna såsom dukning, närvaro, spel. Vi övar upp det logiska tänkandet.

Rörelsemotorik

Barnen tränar på sin kroppsuppfattning och glädje att röra sig. I vår dagliga verksamhet möjliggör vi grovmotorisk träning genom fri lek, utevistelse och promenader. Finmotoriska utmaningar ges mycket inom skapandet då vi klipper, klistrar, ritar m.m. En dag i veckan har barnen även gymnastik.

Skapande

Utvecklar barnens fantasi och kreativitet då de får skapa i olika material och med olika tekniker. Barnen ges ofta tillfälle att uttrycka sig genom att måla, rita, klippa, klistra, pyssla, bygga m.m.

Kamratskap och social utveckling

Vi arbetar intensivt med att få en empatisk och trygg grupp för att skapa en god samvaro under fortsatta skolår. Dagligen arbetar vi med att lära eleverna lyssna och våga uttrycka sig. Detta gör vi genom drama, lekar, handuppräckning, talarpåsen, turtagning, fri lek och mycket mer.

 

Närmiljö

Skolgården, samhället, staden Malmö, kommunikation, trafikvett, parker, museum och bibliotek.

Copyright © All Rights Reserved