Fritids

Fritidshemmets mål är att ge meningsfull, trygg och stimulerande verksamhet efter skolan och på loven samt omsorg på morgonen.

 

 

Öppettider: måndag - fredag 7.00-17.00 (dag före röd dag stänger fritids kl 16:00).

 

Telefon: 070-885 47 15

 

 

Vi som arbetar på fritids och hemvist är:

Jasmin, Niklas, Anette, Emre, Camilla, Petra, Sofie och Hassan.

 

Lokaler

Fritidshemmet är uppdelat enligt följande;

- Förskoleklassen och klass 1–5 finns på Palmgatan 19B

 

Frukost

För elever som är inskrivna på fritids samt övriga elever serveras det frukost i skolans matsal klockan 7.00-8.00.

När det är lov har vi öppet från 7:00. Frukost serveras då istället 8:00 och man kan senast komma 9:00.

 

Mellanmål

I matsalen serveras mellanmål för hemvist och fritids ca 14:00 – 15:00.

 

Övrigt

Fritidshemsavgiften ligger i nivå med den kommunala taxan och betalas 12 månader om året. Frågor angående rätt avgift ring expeditionen 040-840 98.

Om ni önskar en plats för ert barn inom skolbarnomsorgen, kontakta fritidshemmet eller skolans rektor så får ni en blankett.

Fritidshemmets verksamhet omfattas inte av ”skolpengen” utan drivs separat av föreningen.

Därför är det ett krav att minst en förälder till barn på fritids är medlem i föreningen.

Om en förälder kommer efter kl. 17.00 för att hämta sitt barn har föreningen rätt att ta ut en avgift motsvarande de kostnader det innebr att personalen arbetar övertid. Avgiften är 150 kr för varje tillfälle. Vid två tillfällen per läsår har fritids samt hemvist stängt.

Copyright © All Rights Reserved