Personal

 

Personalen

Niklas Svensson

Förskolelärare och fritidspedagog

Petra Håkansson

Förskolelärare

Jasmin Kravic

Hassan Nesajer

Anette Jeppsson

Fritidsledare

Copyright © All Rights Reserved