Arbetsgrupper

KASTANJESKOLAN

den lilla skolan i den stora staden

Arbetsgrupper

Eftersom Kastanjeskolan drivs av en förening är det lätt för föräldrarna att medverka i skolan. Anmäl dig gärna i en arbetsgrupp genom att kontakta en av de aktiva föräldrarna, se lista nedan, eller föreslå ytterligare arbetsgrupper.

 

Att engagera sig i en arbetsgrupp innebär att man tillsammans med andra föräldrar gör en insats för Kastanjeskolan, barnen och övriga som tar del av de aktiviteter som genomförs via skolan, men som ligger utanför kursplan.

 

Det kan t ex handla om:

 

att fixa kaffe och lussebulleförsäljningen vid lucia,

att hjälpa alla barnen när det är dansshow,

att hitta sätt att förnya eller förbättra maten,

skolans lokaler

 

Skolans dörrar är alltid öppna och föräldrar är välkomna att besöka – men säg gärna till personalen i förväg.

 

Annat som föräldrar kan göra är att engagera sig i sitt barns klass! Aktiviteter som skett under tidigare läsår i olika klasser är klassfest, klass- och föräldrapicknick, loppis, utflykt, läger med övernattning. Kontakta styrelsen eller rektor om du har andra idéer om medverkan i skolan!

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved