Styrelse

Föreningen Kastanjeskolans styrelse

 

Kastanjeskolan drivs av den ideella Föreningen Kastanjeskolan vars styrelse väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsen, som består av föräldrar till barn på skolan, ör huvudman för skolan har det totala ansvaret för verksamheten och fattar beslut i frågor om budget, lokaler, arbetsmiljö, inriktning och målsättning för skolan. Det pedagogiska ansvaret för verksamheten har styrelsen delegerat till skolans rektor. Vill du bli medlem i föreningen finns infomation om hur du går tillväga litet nedanför namnen på styrelsen litet längre ned på den här sidan. Är du intresserad av att gå med i styrelsen eller har frågor om styrelsens arbete är du välkommen att kontakta någon av styrelseledamöterna nedan:

Namn: Johanna Ekberg

Status: Ordförande

Tel: 0709-69 41 35

 

Namn: Anna Ponnert

Status: Sekreterare

Tel: 0734-20-71 00

Namn: Magnus Bengtsson

Status: V.ordförande

Tel: 0737-13 16 52

 

Namn: Joakim Fribyter

Status: Ledamot

Tel: 0707-26 64 06

 

Namn: Johanna Dahlgren Thresh

Status: Kassör

Tel: 0701-46 63 66

 

Namn: Henric Ericsson

Status: Ledamot

Tel: 0733-97 29 71

 

Namn: Ulrika Ählström

Status: Suppleant

Tel: 0730-934 933

Bli medlem

 

 

Kastanjeskolan drivs av den ideella Föreningen Kastanjeskolan, vars styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen består av föräldrar till barn på skolan och är huvudman för skolan. Vi vill i större utsträckning sträva efter att föräldrarna känner sig delaktiga och fungerar som en resurs för skolan. Att ha ett bra nätverk mellan skola och föräldrar ger en extra trygghet och grund för ett bra klimat på skolan. Som medlem i Föreningen Kastanjeskolan kan du vara med och påverka verksamheten. Till medlemmar i föreningen antas myndiga personer som kan väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

 

För information om medlemskap i Föreningen Kastanjeskolan vänligen mejla styrelsen@kastanjeskolan.nu

 

All personlig information som du som befintlig medlem eller som blivande ny medlem lämnat/lämnar eller som vi erhåller i och med tecknandet /förnyelse av medlemskap innebär att du samtycker till att uppgifterna hanteras och lagras av Föreningen Kastanjeskolan som personuppgiftsansvarig och förvaras säkert. Adressuppgifter delas inte med andra än Kastanjeskolans administration och våra betrodda samarbetspartners för utskick av inbetalningskort och information. Du kan få tillgång till hela Föreningen Kastanjeskolans integritetspolicy genom att mejla till: styrelsen@kastanjeskolan.nu

Copyright © All Rights Reserved