Kalender

Läsårstider 2017-2018

 

HT 2017

 

2017-08-14 – 2017-12-21 lärare

 

2017-08-24 – 2017-12-21 elever

 

Kompetensutvecklingsdagar

 

2017-08-14 – 2017-08-23

 

Studiedagar

 

2017-08-18 skola och fritids

 

2017-08-21 skola

 

2017-08-22 skola

 

Lovdagar

 

2017-10-30 – 2017-11-03 lärare

 

2017-10-30 – 2017-11-03 elever

 

VT 2018

 

2018-01-08 – 2018-06-25 lärare

 

2018-01-09 – 2018-06-14 elever

 

Studiedagar

 

2018-01-08 skola och fritids

 

2018-04-30 skola

 

Lovdagar

 

2018-02-19 – 2018-02-23

 

2018-03-26 – 2018-04-02

 

2018-05-10

 

2018-06-06

 

Kompetensutvecklingsdagar

 

2018-06-15– 2018-06-25

 

Lärarna slutar 2018-06-25

 

Eleverna slutar 2018-06-14

 

Lärarna 194 arbetsdagar

 

Eleverna 178 elevdagar

Läsårstider 2018-2019

 

HT 2018

 

2018-08-13 – 2018-12-21 lärare

 

2018-08-22 – 2018-12-21 elever

 

Kompetensutvecklingsdagar

 

2018-08-13 – 2018-08-21

 

Studiedagar

 

2018-08-17 skola och fritids

 

2018-08-20 skola

 

2018-08-21 skola

 

Lovdagar

 

2018-10-29 – 2018-11-02 lärare

 

2018-10-29 – 2018-11-02 elever

 

VT 2019

 

2019-01-08 – 2019-06-25 lärare

 

2019-01-09 – 2019-06-14 elever

 

Studiedagar

 

2019-01-08 skola och fritids

 

2019-04-30 skola

 

Lovdagar

 

2019-02-18 – 2019-02-22

 

2019-04-15 – 2019-04-18

 

2019-05-31 (klämdag efter Kristi flygare)

 

Kompetensutvecklingsdagar

 

2019-06-17– 2019-06-20

 

Lärarna slutar 2019-06-20

 

Eleverna slutar 2019-06-14

Copyright © All Rights Reserved