Rutiner

 

Välkomna till Kastanjeskolan!

Rutiner för antagning och köhantering av elever

 

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har Kastanjeskolan tagit fram rutiner för intag och köhantering av elever och hur detta ska skötas. Denna skrift är reglerad i Föreningen Kastanjeskolans stadgar och ska följas av alla på Kastanjeskolan.

 

Det är viktigt att ha skriftliga tydliga rutiner så att vi säkerställer att vårt intag sker utifrån de principer som definieras nedan om man ställt sitt/sina barn i kö.

 

1.För att ställa sitt barn i kö använder man det anmälningsformulär som finns på skolans webbplats – www.kastanjeskolan.nu-Anmäl ditt barn.

 

2.Vi kontaktar vårdnadshavare i den ordningen som de har ställt sitt barn/sina barn i kö.

 

3.Vi informerar om hur antagningen går till dvs vi följer vårt kösystem: •syskonförtur – barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds ledig plats. •ködatum – köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och det barn som stått i kö längst inom respektive åldersgrupp erbjuds plats först.

 

4. Barn med behov av särskilt stöd. Om det finns anledning att tro att en elev är i behov av särskilt stöd kan skolan ansöka om tilläggsbelopp för att stödja eleven. Kastanjeskolan följer den övergripande lagstiftningen kring detta. En elevs eventuella behov av särskilt stöd påverkar inte antagningsprocessen till Kastanjeskolan.

 

5.Information om hur man fyller i antagningsformulär och andra frågor ligger på Kastanjeskolans hemsida www.kastanjeskolan.nu, FAQ elevkö.

 

6.From den 1 nov 2016 regleras det i lag att alla fristående skolor bör få välja att ta emot ett begränsat antal elever som ges företräde framför övriga sökande. Den kvot bör avse elever som varit bosatta i landet kortare än två år före starten av det aktuella läsåret. Kvoten begränsas till högst 5% av det totala antalet elever på skolan.

 

Rektor och Föreningen Kastanjeskolans styrelse Reviderad 2016-08-05

 

Nyheten

Läsårstider 17/18

Läsårstider 2017-2018 HT 2017 20..

 

. Läs hela nyheten >>

Rutiner för antagning och köhantering av elever

Kastanjeskolans rutiner för antagning och köhantering av elever För att säker..

Läs hela nyheten >>

 

Dags för betyg

Det finns en länk till Skolverkets broschyr "Dags för betyg" under rub..

 

Läs hela nyheten >>