KASTANJESKOLAN

den lilla skolan i den 
stora staden

Välkommen till oss!

Kastanjeskolan är en fristående och småskalig grundskola med fritidshem i Sofielund i Malmö.

Skolan drivs av en ideell förening och är icke-vinstdrivande. Skolan är religiöst och politiskt obunden och vi har en allmän pedagogisk inriktning.

Är du intresserad av att börja hos oss? Läs om våra antagningsrutiner och ställ ditt barn i kö.

Vill du lära känna skolan mer kan du läsa mer här och möta vår personal här.

Vision och mål

Vår vision för Kastanjeskolan är att bli Malmös bästa grundskola, sett till kunskapsresultat, sociala förmågor och trivsel.

Vårt övergripande mål handlar om att arbeta för att stärka elevens vilja att lära tillit till den egna förmågan. 

Kärnan i det pedagogiska uppdraget är att forma morgondagens vuxna utifrån de kompetenser och förmågor som framtiden kräver: kreativitet, kommunikation, digital kompetens och kritiskt tänkande, entreprenöriellt tänkande, ansvarstagande, empati och inlevelseförmåga.

Kontakt
telefon:  040-840 98
e-post: expedition@kastanjeskolan.nu
Besöksadress
Rolfsgatan  25b
214 34 Malmö
Ansvarig för sidan
Johan Lilia, skolchef/rektor