Börja hos oss

Är du intresserad av att ditt barn ska börja hos oss på Kastanjeskolan? På den här sidan kan du läsa om våra antagningsrutiner och skriva in ditt barn via länken till vårt kösystem.

Antagningsrutiner

Kastanjeskolan använder sig av öppenhetskrav, det vill säga att alla som vill har rätt att gå i en friskola, i mån av plats, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun.

Kastanjeskolan använder följande urval och i följande ordning vid antagning till skolan:

  • Ansökningsdatum
  • Närhetsprincip (detta gäller vid de tillfälle då mer än 1 elev har samma anmälningsdatum. Avståndet beräknas efter närmaste säker skolväg)

Om en elev slutar på skolan så mister eleven sin plats och vill vederbörande börja på skolan igen måste en ny anmälan göras med nytt ansökningsdatum.

Om en elev blir erbjuden skolplats kallar skolan till ett möte med vårdnadshavare och elev.

Anmälningsförfarande

Anmälan görs via vårt kösystem i Meitner genom att använda länken nedan.

Viktigt! All kommunikation gällande köplats sker via e-post. Alla som söker har själva ansvar för att hålla skolan informerad om eventuell ändrad e-post. Detta görs direkt till mailadressen antagning@kastanjeskolan.nu.

Om plats erbjuds skickas e-post om skolplacering. Den sökande har fem arbetsdagar på sig att besvara om de accepterar platsen. Besvaras inte erbjudandet inom ovanstående tidsram anses platsen vara förbrukad och annan sökande erbjuds plats. 

Till kösystemet

Vanliga frågor

Hur loggar man in i elevkön?

Du kan logga in i elevkön för att se status eller uppdatera ansökan via ansökningslänken här. 

Vad händer om jag blir erbjuden en plats och tackar nej? 

Om du har blivit erbjuden en plats på Kastanjeskolan och väljer att inte acceptera erbjudandet, kommer din köstatus att ändras till "Tackat nej". Du kommer då förlora dina nuvarande ködagar.

Om du ändå vill fortsätta vara med i kön, behöver du ta bort den tidigare ansökan under ”Mina ansökningar” och göra en ny ansökan genom att använda länken för köansökan. Ködagarna börjar då från det datum du ställer dig i kö på nytt.

Jag har skrivit in fel år. Hur ändrar jag det?

Kontakta antagning@kastanjeskolan.nu så får du hjälp att ändra startår och årskurs.

Jag får information om vilket kö-id jag har, men vilken är min köplats?

Köplatsen kan variera eftersom barn med syskonförtur kan komma att ställa sig i kö vid ett senare tillfälle. Kontakta gärna skolan så kan vi ger ett ungefärligt besked om kösituationen för ditt/dina barn.

Eftersom man inte kan flytta en ansökan från en skola till en annan måste en ny ansökan göras till den rätta skolan.

Jag tog bort mitt barn från kön, eftersom jag skrev fel i min anmälan, nu kan jag inte ansöka igen. Vad gör jag?

Barnet ligger som inaktivt i skolans elevkö. Kontakta antagning@kastanjeskolan.nu så ändrar vi uppgifter om startår och årskurs.

Jag vill säga upp min plats på Kastanjeskolan.

Om du vill säga upp din plats på Kastanjeskolan kan du göra det via formuläret på den här länken.

Jag vill anmäla fritidsplats eller säga upp fritidsplats.

Om du vill anmäla fritids eller säga upp barnets fritidsplats kan du göra det via den här länken.

Kontakt
telefon:  040-840 98
e-post: expedition@kastanjeskolan.nu
Besöksadress
Rolfsgatan  25b
214 34 Malmö
Ansvarig för sidan
Johan Lilia, skolchef/rektor