Börja hos oss

Är du intresserad av att ditt barn ska börja hos oss på Kastanjeskolan? På den här sidan kan du läsa om våra antagningsrutiner och skriva in ditt barn via länken till vårt kösystem.

Om du har frågor kring kö och antagning kan du mejla till antagning@kastanjeskolan.nu.

Passa också på att läsa på om vanliga frågor rörande antagning och kö.

För anmälning och uppsägning av fritidsplats, tryck här. För uppsägning av skolplats, tryck här. 

Antagningsrutiner

Kastanjeskolan använder sig av öppenhetskrav, det vill säga att alla som vill har rätt att gå i en friskola, i mån av plats, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun.

Kastanjeskolan använder följande urval och i följande ordning vid antagning till skolan:

  • Ansökningsdatum
  • Närhetsprincip (detta gäller vid de tillfälle då mer än 1 elev har samma anmälningsdatum. Avståndet beräknas efter närmaste säker skolväg)

Om en elev slutar på skolan så mister eleven sin plats och vill vederbörande börja på skolan igen måste en ny anmälan göras med nytt ansökningsdatum.

Om en elev blir erbjuden skolplats kallar skolan till ett möte med vårdnadshavare och elev.

Anmälningsförfarande

Anmälan görs via vårt kösystem i SchoolSoft genom att använda länken nedan.

Viktigt! All kommunikation gällande köplats sker via e-post. Alla som söker har själva ansvar för att hålla skolan informerad om eventuell ändrad e-post. Detta görs direkt till mailadressen antagning@kastanjeskolan.nu.

Om plats erbjuds skickas e-post om skolplacering. Den sökande har fem arbetsdagar på sig att besvara om de accepterar platsen. Besvaras inte erbjudandet inom ovanstående tidsram anses platsen vara förbrukad och annan sökande erbjuds plats. 

Till kösystemet

Vanliga frågor

Hur loggar man in i elevkön?

När du som vårdnadshavare loggar in elevkön för att ändra uppgifter loggar du inte in via vanliga SchoolSoft utan via länken "Logga in" i formuläret. Härifrån kan du sedan ändra dina kontaktuppgifter.

Jag har skrivit in fel år. Hur ändrar jag det?

Kontakta antagning@kastanjeskolan.nu så får du hjälp att ändra startår och årskurs.

Jag får information om vilket kö-id jag har, men vilken är min köplats?

Köplatsen kan variera eftersom barn med syskonförtur kan komma att ställa sig i kö vid ett senare tillfälle. Kontakta gärna skolan så kan vi ger ett ungefärligt besked om kösituationen för ditt/dina barn.

Eftersom man inte kan flytta en ansökan från en skola till en annan måste en ny ansökan göras till den rätta skolan.

Jag tog bort mitt barn från kön, eftersom jag skrev fel i min anmälan, nu kan jag inte ansöka igen. Vad gör jag?

Barnet ligger som inaktivt i skolans elevkö. Kontakta antagning@kastanjeskolan.nu så ändrar vi uppgifter om startår och årskurs.

Vad händer om jag blir erbjuden en plats och tackar nej? 

Om du blir erbjuden en plats men sedan bestämmer dig för att tacka nej så förlorar du din kötid. Du kan ställa dig i kö igen, men då börjar din kötid att räknas från den dagen när du ställer dig i kö igen. 

Jag vill säga upp min plats på Kastanjeskolan.

Om du vill säga upp din plats på Kastanjeskolan kan du göra det via formuläret på den här länken.

Jag vill anmäla fritidsplats eller säga upp fritidsplats.

Om du vill anmäla fritids eller säga upp barnets fritidsplats kan du göra det via den här länken.

Kontakt
telefon:  040-840 98
e-post: expedition@kastanjeskolan.nu
Besöksadress
Rolfsgatan  25b
214 34 Malmö
Ansvarig för sidan
Johan Lilia, skolchef/rektor