Praktisk info

Nedan hittar du praktisk information som kan vara bra att känna till om skolan, såsom läsårstider, ledighetsansökan, digitala verktyg, med mera. 

Om du har några frågor, hör gärna av dig.

Läsårstider
Bibliotek
Ledighetsansökan
Digitala verktyg
Fritidsverksamhet
EHT

Läsårstider läsåret 19/20

På Kastanjeskolan följer vi Malmö Stads läsårstider. 

Hösttermin

15 augusti – 20 december

Vårtermin

9 januari – 11 juni

Lov

Höstlov: 28 oktober – 1 november

Jullov: 21 december – 8 januari

Sportlov: 17 februari – 21 februari

Påsklov: 6 april – 13 april

Första maj: 1/5

Kristi himmelsfärdsdag: 21-22/5

Studiedagar

12 – 14 augusti: Studiedag, skola stängd – fritids öppet

26 september: Studiedag, skola stängd - fritids stängt

16 oktober: Studiedag, skola stängd – fritids öppet

26 november: Studiedag, skola stängd – fritids öppet

7 - 8 januari: Studiedag, skola stängd – fritids öppet

16 mars Studiedag: Skola stängd – fritids stängt

14 maj Studiedag: Skola stängd – fritids öppet

12-18 juni: Studiedagar

Kastanjeskolans Bibliotek

Fritidsverksamhet

Elevhälsan

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsoteamet ses som en viktig del i det arbetet. På Kastanjeskolan har vi speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och, vid behov, psykolog och studie- och yrkesvägledare. I elevhälsoteamet ingår även rektor och biträdande rektor.

Alla elever får till exempel träffa skolsköterskan som följer barnets utveckling och samtalar kring hälsa. Förutom den medicinska elevhälsan arbetar elevhälsan med det psykosociala måendet genom kurator och psykolog vid behov.

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser. Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

  • främja elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.
Kontakt
telefon:  040-840 98
e-post: expedition@kastanjeskolan.nu
Besöksadress
Rolfsgatan  25b
214 32 Malmö
Ansvarig för sidan
Johan Lilia, skolchef/rektor