Praktisk info

Nedan hittar du praktisk information som kan vara bra att känna till om skolan, såsom läsårstider, ledighetsansökan, digitala verktyg, med mera. 

Om du har några frågor, hör gärna av dig.

Läsårstider
Bibliotek
Ledighetsansökan
Digitala verktyg
Fritids
EHT
Likabehandling

Läsårstider läsåret 21/22

På Kastanjeskolan följer vi Malmö Stads läsårstider. 

Hösttermin

17 augusti – 22 december 2021

Lovdagar

Höstlov: 1-5 november (vecka 44)

Studiedagar

22 september (Fritids stängt)
19 oktober
30 november (Fritids stängt)

Vårtermin

11 januari – 14 juni 2022

Lovdagar

Sportlov: 21–25 februari (vecka 8)
Påsklov: 11–14 april (vecka 15)
27 maj - klämdag Kristi himmelsfärdsdagen

Studiedagar

7 januari (Fritids stängt)
10 januari
16 mars (Fritids stängt)
10maj

Kastanjeskolans Bibliotek

Fritidsverksamhet

Elevhälsan

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsoteamet ses som en viktig del i det arbetet. På Kastanjeskolan har vi speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och, vid behov, psykolog och studie- och yrkesvägledare. I elevhälsoteamet ingår även rektor och biträdande rektor.

Alla elever får till exempel träffa skolsköterskan som följer barnets utveckling och samtalar kring hälsa. Förutom den medicinska elevhälsan arbetar elevhälsan med det psykosociala måendet genom kurator och psykolog vid behov.

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser. Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

  • främja elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Likabehandlingplan och plan mot kränkande behandling

Kontakt
telefon:  040-840 98
e-post: expedition@kastanjeskolan.nu
Besöksadress
Rolfsgatan  25b
214 32 Malmö
Ansvarig för sidan
Johan Lilia, skolchef/rektor