Mer om skolan

Kastanjeskolan är en liten en-parallellig F-9-skola med fritidshem i Sofielund i Malmö. Skolan har funnits sen år 2000 och startades av en föräldraförening som ett alternativ till de större skolor som fanns i området. Skolan har en allmän pedagogisk inriktning, men har ett arbetssätt som betonar språk och kommunikation, vilket genomsyrar verksamheten. Läs mer här. 

Skolan består av cirka 225 elever och drygt 30 anställda. Vi strävar efter att ha förhållandevis små klasser med tät lärarkontakt. I de yngre åren har vi ett klasslärarsystem där eleven har en och samma lärare i de flesta ämnen. Ett liknande upplägg, med få lärare med mycket elevkontakt, eftersträvas också i de äldre åldrarna. Vi tror att detta bidrar till en känsla av trygghet och goda relationer mellan elev och lärare.

Att utveckla elevers digitala kompetens, där digitalisering blir ett naturligt inslag under lektioner, är också ett viktig uppdrag för oss på Kastanjeskolan. Elever i F-6 har därför tillgång till iPads och elever i de högre årskurserna (7-9) har en egen skoldator.
Läs mer här. 

Språk och kommunikation

På Kastanjeskolan arbetar vi språkutvecklande och med språkinriktad undervisning. Goda kunskaper inom språk och kommunikation är angeläget i den mångfacetterade och mångkulturella miljö som dagens samhälle utgör.

Därtill är det en nödvändighet att tillägna sig ett gott verbalt språk för all kunskapsinhämtning. Vi tror också på vikten av att ge eleverna en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Vi vill att eleverna skall få fördjupa sig i och upptäcka språkets alla möjligheter och nyanser och se språket som ett viktigt verktyg i livet.

Även om vi betonar svenska som kärnämne tror vi också att vägen till ett rikt språk går via andra uttrycksmedel.  Språk är naturligtvis mer än det verbala språket. Andra språk är till exempel musik, drama, rörelse, bild och form. Att få prova olika uttrycksformer tror vi leder till en god självkänsla och självförtroende. 

Digitala kompetens

Kontakt
telefon:  040-840 98
e-post: expedition@kastanjeskolan.nu
Besöksadress
Rolfsgatan  25b
214 34 Malmö
Ansvarig för sidan
Johan Lilia, skolchef/rektor