Förening och styrelse

Kastanjeskolan drivs av den ideella Föreningen Kastanjeskolan vars styrelse väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsen, som består av föräldrar till barn på skolan, är huvudman för skolan, har det totala ansvaret för verksamheten och fattar beslut i frågor som rör budget, lokaler, arbetsmiljö, inriktning och målsättning för skolan. Det pedagogiska ansvaret för verksamheten ansvarar skolans rektor tillika skolchef för.

Vill du bli medlem i föreningen finns ett kontaktformulär och information ner på den här sidan.

Är du intresserad av att gå med i styrelsen eller har frågor om styrelsens arbete är du välkommen att kontakta styrelsen per mail på styrelsen@kastanjeskolan.nu

Styrelsens medlemmar

Ordförande

Johanna Ekberg

Vice ordförande

Magnus Bengtsson

Kassör

Kristian Anshelm

Sekretreare

Petra König

Ledarmot

Henric Ericsson
Johanna Dahlgren
Nils Rundcrantz
Ian Blake

Suppleant

AnnaMia Brolund
Gustav Lundberg

Bli medlem i föreningen

Medlemsansökan

Ange namnet på den elev som du är vårdnadshavare till.
Om du har några övriga funderingar eller frågor kan du lyfta dem här.
Kontakt
telefon:  040-840 98
e-post: expedition@kastanjeskolan.nu
Besöksadress
Rolfsgatan  25b
214 32 Malmö
Ansvarig för sidan
Johan Lilia, skolchef/rektor